Perquè el 2050 les emissions de CO₂ siguin neutres, Europa està treballant en la idea d'electrificar la societat. L'objectiu és que, per fonts renovables, es generi electricitat i aquesta energia la consumeixi qualsevol dispositiu.

Això suposarà subvencions, des de l'administració, per impulsar les bombes de calor. També la creació de normatives per prohibir la instal·lació de calderes de gasoil. Cal tenir en compte també, que les subvencions que hi ha a Espanya al gasoil en matèria de calefacció i que per això té baixos preus, podran canviar en el futur.

Dos països europeus on ja s'ha impulsat la substitució de calderes per bombes de calor, són França i Portugal. No tenen subvencions per al gasoil però sí per a les bombes de calor.

Les bombes de calor asseguren un gran confort amb costos energètics reduïts. Això és perquè la major part d'aquesta energia ve de fonts renovables, l'aire, per això s'anomena aerotèrmia aquesta tecnologia.

Gràcies als fons 'NEX GENERATION' ja podem sol·licitar una subvenció de fins a 3.000 € per equip. Aquest és el moment en l'ideal, doncs, per canviar-se a la tecnologia dels pròxims anys.