QUE FER EN CAS D'AVARIA

Errors més freqüents en calderes de condensació: possibles causes i solució

El primer que farem serà reiniciar la caldera. Un cop reiniciat l'aparell, si la fallada persisteix procedirem de la manera següent:

F20: Desconnexió de seguretat del limitador temperatura

F22: Pressió de la instal·lació massa baixa

F23: Desconnexió de seguretat

F24: Desconnexió de seguretat: Augment de temperatura massa ràpid

F27: Desconnexió de seguretat simulació de flama

F28: Encesa fallida

F29: Fallada a l'arrencada: Encesa fallida

F33: Fallada pressòstat

F34: Desconnexió de seguretat: Control de pressió

F54: Fallada a l'arrencada: Encesa fallida

F68: Senyal de flama inestable