QUE FER EN CAS D'AVARIA

Errors més freqüents en calderes de condensació: possibles causes i solució

El primer que farem serà reiniciar la caldera. Un cop reiniciat l'aparell, si la fallada persisteix procedirem de la manera següent:

A01: El cremador no s'encén

F05: Anomalia del ventilador

F09: Actuació de la protecció contra sobretemperatures

F34: Tensió d'alimentació inferior a 180 V

F35: Freqüència d'alimentació incorrecta

A23-A24-A26-F20 F21-F40-F47-F51: Anomalia del pressòstat de l'aigua

F37: Pressió incorrecta de l'aigua de la instal·lació