CODIS D'AVARIA MYNUTE X

Errors més freqüents en calderes de condensació

Llista de fallades caldera:

E010

E011

E020

E030

E040

E041

E042

E060

E070

E077

E080

E084

E086

E090

E091

E099

<0,6 bar

>3,0 bar

COM

COMP

COM1

FWER

OBCD

OTER

Llista de fallades de combustió:

E021

E022

E023

E024

E067

E088

E097

E085

E094

E095

E058

E065

E086

ESTAT DE LA CALDERA (Indicacions lluminoses):

Encès

Cicle de purga

Estat APAGAT (OFF)

Sense sol·licitud de calor (stby)

Encesa transitòria / sobretemperatura

Presència de flama

Deshollinador

Escalfador

CODIS D'AVARIA CIAO X

Errors més freqüents en calderes de condensació

Llista de fallades caldera:

A10

A11

A20

A30

A40

A41

A42

A60

A70

A80

A90

A91

A58

A59

CFS

SFS

FIL

>3,0 bares