Com funciona una bomba de calor aire-aigua?


Bomba de calor aire-aigua

Les bombes de calor aire-aigua recullen l'energia de l'aire ambient. A través d'un cicle de compressió d'un gas refrigerant, potencien aquesta energia fins a més de 4 vegades per climatitzar l'habitatge. Aquest sistema és altament eficient fins i tot amb l'aire a una temperatura tan baixa com els -20º.


L'alta eficiència d'aquests generadors el situen entre els millors, amb la més alta classificació energètica possible A ++. Sempre utilitza la major quantitat d'energia renovable possible i amb prou feines emet CO2 al medi ambient.


Les bombes de calor aire-aigua no necessiten grans reformes o espais interiors per a la seva instal·lació, pel que són perfectes per a la modernització d'instal·lacions de calefacció existents, aprofitant fins i tot els sistemes actuals mitjançant la hibridació de diferents tecnologies. Els sistemes amb bombes de calor aire-aigua també es poden ampliar fàcilment, per exemple, amb panells solars i calderes de condensació.


Les bombes de calor inclouen la eines, de gestió que fa que el funcionament del generador que en cada moment sigui més eficient, per aconseguir el major estalvi. D'aquesta manera es pot dissenyar el sistema amb un nivell de potència instal·lada limitat, sense penalitzar la despesa energètica ni el confort.


Màxim aprofitament de l'energia de l'aire.

Selecció automàtica de millor preu disponible.

Selecció automàtica del millor mix d'energia en funció de la temperatura.

Bomba de calor aire-aigua com a sistema autònom.


Un altre aspecte rellevant és la configuració de l'equip en un moble compacte, amb el circuit frigorífic segellat de fàbrica, que evita qualsevol actuació sobre el circuit refrigerant i l'alt cost d'una càrrega de refrigerant en cas de reparació. Aquesta característica la situa com la millor opció possible en els sistemes de nova edificació, en integrar en un únic generador la producció de calefacció, aigua calenta sanitària i refrigeració amb nivells de consum extraordinàriament baixos.


Un únic sistema per a tots els serveis de confort de l'habitatge o negoci, utilitzant únicament el subministrament elèctric per al seu funcionament.


Contracte de manteniment AerotèrmiaTipus de contracte Revisió Bàsic
Servei Revisió Obligatòria (RITE)
Desplaçament
Ma d'Obra
Totes les intervencions incloses *
Recanvis originals inclosos (10 anys)
Certificat anual Manteniment
Assessorament Energètic

  • * Servei de revisió inclou la disponibilitat de servei i la ma d'obra.